เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสพเหตุวาตะภัยดังกล่าว โดยมีนายสุทธิพงษ์ สิทธิขันแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายสาธิต แก้วรากมุก ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 19 เมษายน 2565
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 77   

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 มีพายุฤดูร้อนพัดผ่านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทำให้บ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้รับความเสียหายกว่า 50 ครัวเรือน 

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ให้ความช่วยเหลือ โดยการมอบกระเบื้องให้กับผู้ประสพเหตุวาตะภัยดังกล่าว โดยมีนายสุทธิพงษ์  สิทธิขันแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายสาธิต  แก้วรากมุก ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมมอบ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในวันที่ 19 เมษายน 2565 สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ