เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 71   

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00น.ทางคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรมโครงการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงการจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ รวมเงินงบประมาณ ที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,105 บาท และยังคงมียอดเงินงยประมาณที่เหลือสามารถใช้ดำเนินโครงการได้อีกจำนวน 106,482.90 บาท สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ