เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA ประจำปี 2565
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 65   

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองประปา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ประเด็นที่ 2.1 การจัดการคุณภาพน้ำประปา รหัสการรับรอง EHA:2001 โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,สาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งก่อ และบ้านร่องบัวทอง ,ท้องถิ่นอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ