เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 53   

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำโครงการจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการท้องถิ่นเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยราชการในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ สถานะ การให้บริการประชาชน 10 รายล่าสุด

 ดูทั้งหมด

ลำดับ
วันที่รับบริการ
เรื่องขอรับบริการ
สถานะ
วันที่แล้วเสร็จ

ทต.บ้านเหล่า

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านเหล่า อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 14 ตุลาคม 2528 ประกอบด้วยบางส่วนของตำบลทุ่งก่อและบางส่วนของตำบลดงมหาวัน ต่อมาในปี 2542 ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศเป็นเทศบาลตำบล สุขาภิบาลบ้านเหล่าจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านเหล่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หน่วยงานภายในเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ