เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 283   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565 ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2565 [20220609152059.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ