เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ อาคารดารารัตน์
By : ธุรการ กองการศึกษา เมื่อ : 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 45   

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ อาคารดารารัตน์          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ