เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ำเทศบาลฯ
By : ธุรการ_กองช่าง เมื่อ : 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 37   

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สระเก็บน้ำเทศบาลตำบลบ้านเหล่า          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ