เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ และปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
By : กองคลัง เมื่อ : 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 169   

ด้วยทางเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์  ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า ตั้งแต่ปี  2563 - 2565   เดิมคิดในอัตรา 0.3%   หากที่ดินยังคงสภาพเดิม  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อัตราภาษีจะเปลี่ยนจาก 0.3%  เป็น 0.6% ตั้งแต่ปี 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ