เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า ซอย 2 (หน้าบ้านนายพิพัฒน์ เครือดี – สะพานแม่เผื่อ) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 22   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จึงขอประกาศราคาวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า ซอย 2 (หน้าบ้านนายพิพัฒน์ เครือดี – สะพานแม่เผื่อ) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 554 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,785 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20221116094825.pdf]


เอกสารแนบ 2.   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม [20221116094826.pdf]


เอกสารแนบ 3.   แบบรูปรายการ [20221116094827.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ