เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : งานป้องกัน_สำนักปลัด เมื่อ : 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 281   

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย นายสุริย์ เพ็งพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า / นางปนัดดา จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นางกันนิกา  เมืองมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ