เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
งานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงรายประจำปี2565
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 42   

นายเปียง หล้าติ ผู้พิการจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ขึ้นรับมอบประกาศเกียรติคุณคนพิการดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปี2565 จากนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมคชสาร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ