เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 218   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีลูกหรือหลานในการดูแลอายุต่ำกว่า20ปี ตอบแบบสำรวจพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานผ่านแบบประเมินออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/30K3MEO หรือ QR Coed ท้ายประกาศ

เอกสารแนบ 1.    [20230103154240.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ