เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566
By : ธุรการ2_สำนักปลัด เมื่อ : 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 38   

การประชุมพนักงาน-เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566

โดยมีคณะผู้บริหาร นายก, รองนายก, ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วม นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานการประชุม

มีการแนะนำบุคลากร เนื่องในโอกาสย้ายมาทำงานและบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย นางสาวธีรกานต์  อุปถัมภ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นางสาวนภัสสร  รักไทย  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนายณัฐนันท์   อ้วนละมัย  ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ