เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ฯ
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 28   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขอประชาสัมพันธ์แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2566 สามารถแจ้งความประสงค์การเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2566 ไปยังศูนย์ประสานงาน ฯ ผ่านฟอร์มออนไลน์ (QR Code) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 

เอกสารแนบ 1.    [20230112111530.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ