เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 24   

นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ