เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
By : ธุรการ กองการศึกษา เมื่อ : 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 158   

โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ