เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 36   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง โดยมีนายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายสาธิต  แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ