เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)
By : รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อ : 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 103   

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ทางโรงเรียนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)

ได้จัดโครงการซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล1 (แม่เผื่อ)

ขอขอบคุณ🙏🏻 ท่านรองสุริย์ เพ็งพันธ์ และ ผอ.ธิตินันท์ กุยรัมย์ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะวิทยากรจากเจ้าหน้าที่งานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ มูลนิธิสยามเชียงราย จุดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ได้มอบความรู้ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ