เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 28   

นายวีรชัย  สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่าทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ