เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565
By : รร.เทศบาล 1 (แม่เผื่อ) เมื่อ : 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 28   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ทางโรงเรีนนเทศบาล 1 (แม่เผื่อ)และ ศพด.ทต.บ้านเหล่าได้ดำเนินโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีการศึกษา 2565

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนผลักดัน ให้คำชี้แนะในการจัดโครงการ และขอบคุณคุณครูทุกท่าน ทั้งครู รร.ท.1 และครู ศพด. บุคลากรทางการศึกษา พี่น้องเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ผู้ปกครอง และฝากไปถึงผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้โครงการดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ทุกประการ เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ แล้วอิ่มเอมใจ เราจะพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เด็กๆ ของเรา ...         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ