เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2567
By : ธุรการ2_สำนักปลัด เมื่อ : 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  อ่าน : 89   

เอกสารแนบ 1.    [20230302085925.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ