เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 168   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เผื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 681,415.05 บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้าบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า [20230317113858.pdf]


เอกสารแนบ 2.   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [20230317113859.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ