เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 207   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายสุทธิพงษ์  สิทธิขันแก้ว รองนายกเทศมนตรี  
นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า /ผอ .กองช่าง /กองคลัง /สำนักปลัด

ได้เเข้าร่วมโครงการ STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย
เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม MOU ข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ