เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566 ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
By : ธุรการ กองการศึกษา เมื่อ : 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 148   

โครงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566  ณ อาคารดารารัตน์ ศูนย์พัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ