เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  อ่าน : 897   

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

*****************************

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ผู้สมัครได้รับรองแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ