เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 80   

วันที่ 21 สิงหาคม2566 เวลา 14.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ได้พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11 จำนวน 2 ราย  และรัศมี 100 เมตร เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรค         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ