เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 นพค.35
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 90   

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างตลอดจนแมลงพาหะนำโรคและกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 นพค.35 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ