เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ “กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารดารารัตน์
By : ธุรการ กองการศึกษา เมื่อ : 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 83   

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

ได้จัดโครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ “กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารดารารัตน์

ขอขอบคุณ นายวิชาญ จินายะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะวิทยากร

-คุณมิลมิตรา บุญยัง นักวิชาการสาธารณสุข

-คุณพิมพ์นิภา กาขัน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ที่ได้มอบความรู้ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ