เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
By : กองคลัง เมื่อ : 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 112   

                             ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  ยังเหลือเวลาอีก  7 วันทำการ ในการชำระภาษี  หากพ้นกำหนด ท่านต้องเสียเงินค่าปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 1.   จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2566 [20230824094829.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ