เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 69   

- วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ อสม.บ้านเหล่า ม.6 ได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันควบคุมโรค บ้านเหล่า ม.6 บ้านผู้ป่วยไข้เลือด 1 ราย และรัศมี 100 เมตร          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ