เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงรายเชียงของ
By : งานประชาสัมพันธ์ เมื่อ : 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 57   

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงรายเชียงของ

          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ