เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 93   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 11 ได้จัดทำพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างตลอดจนแมลงพาหะนำโรคและกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ , วัดบ้านเหล่าเจริญราษฎร์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงรุ้ง และโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง หมู่ 11 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ