เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านเหล่าเจริญเมือง หมู่ 12 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 78   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างตลอดจนแมลงพาหะนำโรคและกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านเหล่าเจริญเมือง , วัดดอยแสงธรรม , วัดป่าบ้านเหล่า และโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม หมู่ 12 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ