เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 58   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่เผื่อ ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และยุงชนิดต่างตลอดจนแมลงพาหะนำโรคและกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านแม่เผื่อ , วัดบ้านแม่เผื่อ และโรงเรียนเทศบาล 1 แม่เผื่อ หมู่ 4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ