เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง
By : ธุรการ_กองช่าง เมื่อ : 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 93   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้าน ร.ต.จำลอง กุลรัตน์ - บ้านนางวารุณี ดวงจิตร) บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งกอ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ