เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เตือนภัยออนไลน์ อ้างกรมการปกครอง ปลอมแอป ThalD หวังดูดเงิน ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารราชการปลอม โดยหลอกให้โอนเงิน
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 83   

ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ มีผู้เสียหายหลายรายโดนมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารราชการปลอม ผ่านเพจที่ปรากฏรูปแอบอ้างเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อทำการตรวจสอบแล้วปรากฎข้อเท็จจริงว่าการโฆษณาและรับทำเอกสารทางราชการปลอมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการหลอกลวงให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินไปให้และตัดการติดต่อหลังได้เงินไป นั้น

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยทั้งประเทศ  ขอเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างรัดกุม ชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทุกกรณี ทั้งนี้ ดำเนินการได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอเท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญา โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงขอกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายป้องกันและปราบปรามและสร้างการรับรู้ให้ประชาชน โดยขอเน้นย้ำในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ผู้ที่จ้างหรือสั่งทำเอกสารปลอมข้างต้น ถือเป็นตัวการสำคัญในการกระทำความผิดอาญาฐานปลอมเอกสารสิทธิและเอกสารราชการ โดยผู้ที่จ้างต้องรับโทษทางอาญาเช่นเดียวกับผู้รับจ้างที่ทำเอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 265 หรือ 266 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีระวางโทษสูง ต้องจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ที่จ้างหรือสั่งทำเอกสารปลอมข้างต้น หรือผู้ใดนำเอกสารปลอมไปใช้หรืออ้างให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงโดยทุจริตและปกปิดข้อเท็จจริง มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันกับข้อ 1. ข้างต้น ซึ่งมีระวางโทษสูง ต้องจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย นายอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ และคณะสงฆ์ หรือผู้นำทางศาสนา ได้ช่วยกันสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่กระทำในสิ่งที่กลายเป็นผู้กระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งในการไปเป็นผู้จ้างทำเอกสารปลอมหรือเป็นผู้นำเอกสารปลอมไปใช้

กรมการปกครอง ขอเน้นย้ำบุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสร้างการรับรู้ และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อย่าได้หลงเชื่อการหลอกลวงจากมิจฉาชีพโดยเด็ดขาด ว่ามีผู้ที่สามารถช่วยทำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดของทางราชการ โดยมีพฤติกรรมในการเสนอผลประโยชน์ที่มิชอบ หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น/สำนักงานเขต/ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ศูนย์ตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร  Call Center 1548

ที่มา : https://www.matichonweekly.com/publicize/article_695042         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ