เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 75   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมตรวจสารเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน) ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ