เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ศป.ปส.เทศบาล) มอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 87   

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.นำโดย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด)มอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติด ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง , โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม , โรงเรียนเทศบาล 1 แม่เผื่อ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จำนวน 5 หมู่บ้าน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ