เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 "กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมปั้นขลิบ"
By : งานพัฒนาชุมชน1 เมื่อ : 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 78   

งานพัฒนาชุมชนฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทําโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2566 "กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมปั้นขลิบ" เพื่อเป็นการสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่ ประชาชนที่สนใจ เป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริมเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ