เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
พ่นละอองฝอย ULV บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 และ พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 256   

วันนี้ เวลา 09.00-12.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อบจ.เชียงราย , อสม.ม.11 ,ผู้นำชุมชน , รพ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมกันพ่นละอองฝอย ULV หมู่ 11 ทุกหลังคาเรือน เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเวลา 14.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า ม.6 และรัศมี 100 เมตร เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรค         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ