เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
การติดตั้งสติ๊กเกอร์แจ้งซ่อมไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66 โดยทีมงานช่างไฟฟ้า(กองช่าง) ณ บ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 แค่สแกนคิวอาร์โค้ตบนสติ๊กเกอร์และระบุเลขเสาก็แจ้งเข้ามาได้แล้ว อีก 4 หมู่บ้านไว้ติดตามตอนต่อไป
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 86   

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง (ช่างไฟฟ้า)  ทำการติดตั้งสติ๊กเกอร์บนเสาไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยเริ่มจากบ้านแม่เผื่อ หมู่ 4 ต.ดงมหาวัน และจะทยอยติดให้ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน

เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งซ่อมไฟฟ้าของประชาชน โดยสามารถแจ้งซ่อมผ่านการสแกน QR-Code และระบุเลขของเสาไฟฟ้าที่ระบุในสติ๊กเกอร์ดังกล่าวเข้ามาผ่านระบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าออนไลน์ หรือแจ้งผ่าน URL https://service.tbl.go.th/rp-service.php?ID=1         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ