เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 67   

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ อสม.ม.6 , อสม. ม.11 ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ ม.6 = 1 ราย , ม.11 = 1 ราย และรัศมี 100 เมตร เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรคติดต่อ         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ