เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
โครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 66   

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดย นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศป.ปส.เทศบาล)ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ