เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
พ่นหมอกควันให้กับบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า หมู่ 6 และ บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ หมู่ 11 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
By : ธุรการ_กองสาธารณสุข เมื่อ : 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 72   

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านเหล่า ม.6 , บ้านเหล่าเจริญราษฎร์ ม.11 เพื่อป้องกันมาตรการควบคุมโรค          
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ