เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ใช้น้ำประปาจากถังจ่ายน้ำ บ้านเหล่า ม.6 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
By : จับกังไซเบอร์ เมื่อ : 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน : 54   

ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปากรณีฉุกเฉิน เพื่อทำการซ่อมบำรุงระบบจ่ายน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ที่ใช้น้ำประปาจากถังจ่ายน้ำ บ้านเหล่า ม.6 ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
*** ข้อแนะนำ : ในการเปิดใช้น้ำประปาครั้งแรกหลังเหตุการณ์ซ่อมอาจมีตะกอนหรือความขุ่นบ้าง จึงขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้น้ำประปามา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทำการเตรียมความพร้อม สำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภค ในวันและเวลาดังกล่าว         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ