เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
By : ธุรการ_กองการศึกษา เมื่อ : 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 129   

นายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันที่  23  ตุลาคม 2566         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ