เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การคาดการณ์สภาวะอากาศเอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้ง
By : ธุรการ2_สำนักปลัด เมื่อ : 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 120   

เอกสารแนบ 1.    [20231026105421.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ