เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 102   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ แล้วเสร็จ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 2567 [20231027112856.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ