เทศบาลตำบลบ้านเหล่า จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ออจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 215   

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ 1.   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม. 2566 [20231027113429.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ