เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
By : งานพัสดุ_จิ๊กโก๋ เมื่อ : 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  อ่าน : 100   

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 1.   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [20231027150346.pdf]
         
© 2015 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
259 หมู่ 4 ต.ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350    Best resolution 1024 * 786 or higher
จัดทำโดย นายชัยณรงค์ โสภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ